Hvordan Norsk økonomi vil bli påvirket av Brexit

Storbritannias regjering har vært opptatte denne sommeren etter Boris Johnson gikk av som utenriksminister i protest mot en såkalt myk brexit som han mente Theresa May gikk for. Siden folkeavstemningen 29.mars 2016 hvor det ble et flertall for at Storbritannia skulle gå ut av EU har det vært store uenigheter om hvordan landet skal forhandle utgangen og fremtidig handel mellom Storbritannia og de gjenværende EU landene. Det største punktet som skal diskuteres er en mulig handelsavtale mellom Storbritannia og EU, som også vil påvirke norsk økonomi.

Verdien av av varehandelen mellom Norge og Storbritannia var totalt på 208 milliarder kroner i 2015 og Storbritannia er Norges største importør av olje og gass. Om det vil bli mindre gunstig å handle med Storbritannia på grunn av at de melder seg ut av EU vil det påfølgende bli færre som vil handle med Storbritannia. 20.000 nordmenn bor også i Storbritannia og selskap som eksporterer til landet vil merke dette mest da en følge av dette kan være at pundet svekkes mot krona. Krona har siden 2016 styrket seg mot pundet når man ser på årsgjennomsnittet. Krona er derimot veldig sensitiv og risikofylt valuta så en styrkning av denne mot pund vil kunne være positivt. Står pundet mye svakere kan det påvirke valutahandel av pund til fordel for euroen som er mer stabil.

Norge er en del av EØS, som er det europeiske økonomiske samarbeidsområde. I dette området er alle EU og EØS-landene i et samarbeid om et indre marked. Det er altså ingen toll eller andre barrierer for handel mellom landene. Om Storbritannia vil gjøre en “hard” Brexit vil de også melde seg ut av dette indre marked, mens om de gjør en “myk” Brexit vil de mest sannsynlig inngå en handelsavtale som gjør at Storbritannia fortsatt vil være en del av det indre markedet. Dette er bakgrunnen for uenighetene innad i den nåværende regjeringen, og i resten av landet, da denne avgjørelsen vil gi store utslag i Britisk økonomi.

Storbritannia er nå Norges tredje største handelspartner. Gunstig beliggenhet mellom landene og gode relasjoner har gjort at disse landene har samarbeidet godt med handel.

Norges største eksport er petroleum og dette er det Storbritannia importerer mest fra Norge. Olje er heldigvis en global vare og prissettes i dollar. Dette gjør at Norsk petroleumseksport ikke vil være risikoutsatt når nye handelsavtaler mellom EU og Storbritannia diskuteres. Norge eksporterte råolje og naturgass til en verdi av nesten 143 milliarder kroner til Storbritannia i 2017.

Selv om noen sektorer ikke vil bli direkte påvirket av Storbritannias ubesluttsomhet om å være i det indre marked med en myk Brexit eller ikke, så er denne formen av euroskeptisisme dårlig for Norge. Norge som er et lite land er avhengige av bilaterale handelsavtaler og er derfor veldig eksponert for endringer i den internasjonale handelsstrukturen. Med Trumpisme og Brexit er denne trenden mot proteksjonisme veldig negativ for Norge i det lange løp da vi er avhengige av gode og frie handelsmarkeder. Vår aller største handelspartner er EU og vi er avhengig av tilgangen til et stort indre marked som vi får gjennom EØS-avtalen.

Hvordan kjøpe Bitcoin cash?

Kjøp og selg Bitcoin cash

Siden 1. august har Bitcoin cash blitt en populær kryptovaluta som tiltrekker seg oppmerksomhet grunnet teknologiske forbedringer. Ikke alle børser tilbyr muligheten til å handle med Bitcoin cash, men Plus500 lar tradere og investorer enkelt få kjøpe og selge Bitcoin cash. I grunn er det bare å registrere seg på Plus500, sette inn midler gjennom bankoverføring eller kredittkort, så kan du handle Bitcoin cash fra din PC eller din mobile enhet. AvaTrade tilbyr også tradere muligheten til å kjøpe og selge Bitcoin cash gjennom en avansert handelsplattform, med lave marginer og rask ordreutførelse.

Du kan registrere deg hos FXTM herfra.

Trading med Bitcoin cash

For de som er ute etter å utnytte svingningene i prisene på Bitcoin eller andre kryptovalutaer, tilbyr Plus500 tradere umiddelbar tilgang til handel med Bitcoin cash, Bitcoin, Ethereum eller andre kryptovalutaer. Prosessen er rask og enkel med en praktisk og avansert handelsplattform (PC og mobil), lave marginer og umiddelbar ordreutførelse. Klikk her for flere detaljer

Delingen av Bitcoin (“Bitcoin Fork”)

I begynnelsen av august skjedde det en stor forandring i Bitcoin-bransjen, en endring som kalles for “Bitcoin Fork”. I stedet for å gå i tekniske detaljer, som er utfordrende selv for de mest tekniske av oss, så er det viktige for tradere at Bitcoin ble delt i to, en del som fortsatt kalles Bitcoin og en annen del som kalles Bitcoin cash. Denne delingen har skapt en del uro for både tradere og IT-folk med tanke på hvordan denne splitten skulle skje og hva slags virkning det ville ha på Bitcoin-markedet, med hensyn til priser, teknologi, tall osv.

Hva er Bitcoin cash?

Den gode nyheten er at hittil har delingen blitt håndtert ganske bra, og det har ikke vært meldt om større problemer i Bitcoin-nettverket. Dette har ledet til opprettelsen av en ny kryptovaluta, Bitcoin cash. Til å begynne med var dette opptil 20 % av all Bitcoin og hadde en pris som også var på rundt 20 % av Bitcoin, men det har i etterkant falt mye i pris og markedsverdi.  Denne delingen førte til at mange Bitcoin-gravere byttet fra Bitcoin til Bitcoin cash og denne flukten ble til en større bekymring for Bitcoin-industrien, men hittil har flukten til Bitcoin cash vært veldig liten og har ikke skapt noe større bekymringer. Tanken bak splitten var å øke antallet mulige transaksjoner i Bitcoin-markedet, og dette har i stor grad lykkes.

Start Bitcoin-trading i dag

Hvordan kjøpe Bitcoin cash?

Nå som splitten er gjennomført så blir det neste spørsmålet hvor og hvordan man kan kjøpe Bitcoin cash. Den enkleste metoden, spesielt for de som hadde Bitcoin i sin lommebok da denne splittet, er at man har mottatt en tilsvarende beløp i Bitcoin cash i din lommebok. Dersom dette ikke har skjedd med deg, må du be din megler eller børs om dette og dermed får du Bitcoin cash inn i din lommebok. Noen børser gir et tilsvarende antall Bitcoin cash, mens andre gir litt mindre av ulike grunner, men dette er noe du må avklare med børsen.

Problemet med slike gratis Bitcoin cash er at du enda ikke kan ta de ut på en enkel måte. Mange av børsene står overfor tekniske utfordringer når det gjelder hvordan de skal håndtere denne delingen mellom Bitcoin og Bitcoin cash, og det kan ta opptil flere måneder før børsene tillater at man tar ut Bitcoin cash.

Likevel, med den økende populariteten til kryptovaluta og attraktiviteten til Bitcoin cash, er det mange børser, slik som CEO.IX, Kraken og Bithumb, som tilbyr gode tjenester i forbindelse med kjøp og salg av den nye digitale valutaen.

Børser for Bitcoin cash

Den neste metoden, dersom du ikke holder Bitcoin cash, er å gå på en børs og kjøpe det. Noen av de større Bitcoin-børsene, som CEO.IX, Kraken og Bittrex har allerede startet handel med Bitcoin cash og opplever økende volumer. Alt du trenger å gjøre er å gå innpå disse børsene, ta en titt på tilbud og etterspørsel og prisen og sette i gang. Selv om Kraken hadde startet handel i Bitcoin cash i dagene etter delingen, er det først i disse dager at de aksepterer innskudd og uttrekk i Bitcoin cash, som er et tegn på tiltagende bruk av denne kryptovalutaen.

Når du har mottatt dine Bitcoin cash, enten fra børsen eller ved å kjøpe de, vil du kunne bruke de slik du vil, akkurat som du kan bruke andre alternative penger. Du kan også konvertere de tilbake til Bitcoin og bruke disse i stedet.  Det er så enkelt.

Men det er noen ting du må passe på. Adressene på Bitcoin og Bitcoin cash er identiske, og derfor er det slik at når du tilkjennegir den ene så tilkjennegir du automatisk også den andre, og dette er risikabelt med tanke på sikkerhet og personvern. Videre så avslører du din offentlige nøkkel og ikke din private nøkkel, som betyr at du gir slipp på et bestemt sikkerhetsnivå som er innebygget i kryptovalutaen. Dette er bare et par ting du bør være klar over før de starter med å bruke dine Bitcoin cash. Et forslag for å overvinne dette problemet ville være å flytte Bitcoin eller Bitcoin-pengene til en helt ny adresse, for på den måten sikre sikkerheten og personvernet.

Hva er fordelen med Bitcoin cash sammenlignet med Bitcoin?

Starten på markedet for Bitcoin cash har vært god, ettersom det begynte med en stor markedsverdi og en høy prislapp. På grunn av delingen er ikke Bitcoin cash på noen måte forbundet Bitcoin lenger og må kunne stå på egne ben. Hvordan dette skjer vil bli kjent i den nærmeste tiden ettersom vi venter på at flere og flere gravere vil hoppe på markedet for Bitcoin cash og begynne å utvinne. Akkurat som med andre kryptovalutaer er det veldig viktig at Bitcoin cash får nok prosesseringskapasitet (“hashrate”) fra gravere slik at man kan bygge opp en blockchain, ellers vil det sakte visne hen og dø. Det er viktig at bransjen for Bitcoin cash bygger opp et økosystem rundt seg selv, så de som investerer i det forblir fornøyde.  Dette vil være viktige parametre for at slike instrumenter skal lykkes.

Bitcoin cash må utvikle et marked og vise seg som annerledes og mer bruksvennlig enn Bitcoin. Hittil har oppstarten til Bitcoin cash, med tanke på transaksjoner, vært treg, med det er ventet at det vil få fart på seg ettersom flere tradere og investorer i nær fremtid innser at det er noe som har kommet for å bli. En av de viktigste fordelene er det faktum at alle som eide Bitcoin den 1. august automatisk fikk et tilsvarende antall Bitcoin cash, og med utbredelsen av lommebøker og børser som aksepterer det, så vil Bitcoin cash gjøre det bra.

En annen vesentlig fordel med Bitcoin cash er dets større blokkgrense. Dette var et av de største mangler med Bitcoin-markedet og var grunnen til at tilhengerne av Bitcoin cash ville ha delingen i utgangspunktet. Nå, med en høyere grense, vil man kunne gjennomføre et langt større antall transaksjoner som vi kunne hjelpe Bitcoin cash til å løfte seg opp til en ny teknologisk etappe.

Hva vil skje med Bitcoin-nettverk?

Dette betyr at Bitcoin-nettverket må forberede seg på den teknologiske veksten og også en posisjon hvor man må ta hensyn til alle mens teknologien vokser.  Denne delingen har vist markedet at teknologien er villig til å lytte til markedet og dets behov, og å tilpasse seg til dette.  Når markedet for Bitcoin cash begynner å blomstre, vil det også vise at dette teknologiske skillet ikke nødvendigvis betyr at den ene er bedre enn den andre eller at den ene må dø for at den andre skal kunne overleve, men heller at begge kan leve og hjelpe til med veksten i nettverket og teknologien.

Det vil også medføre lavere transaksjonskostnader for både Bitcoin og Bitcoin cash, som i sin tur vil lede til at investorer og tradere er mer tilbøyelige til å kjøpe mer Bitcoin og Bitcoin cash. Denne reduksjonen i kostnader kan oppnås grunnet at Bitcoin cash har bidratt til å utvide størrelsen på nettverket som leder til at det blir mindre flaskehalser. Slike fordeler vil lede flere og flere av Bitcoins tradere og gravere mot Bitcoin cash og dette bør få dette markedet til å blomstre, vokse teknologisk og å modne slik at det blir et eksempel til etterfølgelse for andre kryptovalutaer. Fenomenet vi så nylig i form av delingen vil øke tillitten til slike instrumenter, noe som videre vil lede til at flere land tar i bruk slik teknologi.

Bitcoin-markedet har allerede begynt på vise sin aksept ved at etterspørselen har økt og prisene har gått gjennom nivået på 7000 $ og går mot 8000 $ i det dette skrives. Dette viser at Bitcoin-nettverket er levende og blomstrer, noe som trolig vil hjelpe Bitcoin-pengene til å oppnå det samme.

Start Bitcoin-trading i dag

Årsaken til de beste valutameglerne er regulert

Valutamarkedet vil gi deg tilgang til de mest likvide kapitalmarkedene for å handle myntenheter, 24 timer i døgnet, 6 dager i uken. Med et volum på 5 billioner dollar om dagen vil du lett kunne gå inn og ut posisjoner nesten hver eneste time på dagen. Til tross for denne tilgjengeligheten er det ekstremt viktig at du finner en regulert megler som håndterer transaksjonen for å sikre integriteten til dine transaksjoner, samt for å beskytte dine midler.

Regulering beskytter investorene

En av de viktigste aspektene ved handel i valutamarkedene er å finne en hederlig valutamegler.  Internett vil gi deg en mengde flotte brukeranmeldelser med nettsteder som vil ha omfattende lister over de beste valutameglere. Det er mange grunner til å være forsiktig når du bruker en valutamegler. Den mest åpenbare er for å forsikre seg om at transaksjonen blir overvåket av en regulert enhet.  Hvis du ender opp med å gi dine hardt opptjente penger til en megler som er uregulert, vil du ikke ha virkemidler dersom megleren forsvinner med pengene dine .

De mest anerkjente regulerende myndigheter er Commodity Futures Trading Commission og The National Futures Association, begge er amerikanske tilsynsmyndigheter, samt Cyprus Securities and Exchange Commission og Financial Conduct Authority i Storbritannia.

Når du velger en megler, bør du være bevisst på hvor megleren er hjemmehørende.  Hjemstedet til en valutamegler er viktig, fordi i velutviklede land kan rettssystemene hjelpe deg hvis det er nødvendig for å få tilbake pengene dersom det skulle oppstå problemer.

Ideen om at valutameglere er som alle andre meglere er ikke riktig. Det er noen veldig gode meglere, og det finnes også en rekke meglere som er lyssky. Det er ditt ansvar å gjøre forarbeidet og finne en megler som ikke bare passer din tradingstil, men har også din beste interesse i sikte når de gjennomfører dine handler.

Sikkerhet spiller en enorm viktig rolle i tradingverden. Du skal føle deg komfortabel når du plasserer handler gjennom et sikret nettverk og forvent at handlene dine krypteres.  Din sikkerhet og tiltakene megler gjennomfører for å sikre at deres system er trygt er en del av den regulatoriske prosessen.

Finansielle produkter

En tilsynsorgan vil ikke bare overvåke transaksjoner, det juridiske, og sikkerheten hos megler, vil de også overvåke hvilke typer finansielle instrumenter de tilbyr. For eksempel, mens binære opsjoner er tilgjengelige i enkelte land, vil andre myndigheter kun tillate at bestemte varianter av disse instrumentene handles av meglere. Noen valutameglere har begrensninger når det kommer til de finansielle produktene som tilbys. Før du velger en megler du bør vurdere hvilke finansielle produkter som tilbys for å fastslå om de er i tråd med din tradingstrategi.

Mens det å finne en plattform som er enkel å bruke er noe som de fleste tradere vanligvis har i tankene når de leter etter en megler som kan legge til rette for handel i valutamarkedene, så er det godkjenningsstempel fra en regulator som vil lede deg til de beste valutameglere. Meglere som er gjennomsiktige og ikke har noe å skjule er vanligvis de selskapene som har den beste forretningspraksis, og som vil tilby deg den sikreste måten å handle valutamarkedene.

 

Årlig markedssyn for energi – 2016

Det var et godt år samlet sett for instrumentene i energisektoren, de nøt godt av medvind gjennom 2016, til en viss grad ved hjelp av de produsenter og myndigheter i oljeproduserende land som ikke ønsket å se energiprisene falle, ihvertfall ikke enda, ettersom hele deres økonomi ville bli kastet i fare dersom så skulle skje.

Dette ble belyst i responsen fra oljeprodusenter i og utenfor OPEC da de møttes mot slutten av året. Olje hadde allerede hatt et ganske godt år sammenlignet med hva som skjedde i løpet av 2015 og året ble bare bedre når produsentene møttes og besluttet å kutte oljeproduksjonen for å øke prisene. Dette er den type støtte som energiinstrumentene sannsynligvis vil få fra regjeringer og dette bør være nok til å holde energiprisene oppe. Det eneste som kan velte et slikt samarbeid blant produsentene er  geopolitiske konflikter slik det vi så i 2015 som førte til et stort fall i energiprisene. Men noe slikt har ikke skjedd i år, og vi så at råolje, Brent, naturgass, bensin og fyringsolje hadde et godt år.

Naturgass hadde også et godt år etter en svak avslutning av fjoråret ettersom etterspørselen fortsatte å være ganske høy og med kunngjøringen om at BP med tyngde vil gå inn i naturgassmarkedet de kommende år. Dette var nok en indikasjon på at markedet er fullt av potensial og at naturgassmarkedet bare kommer til å vokse i fremtiden og dette har holdt prisene stabile og godt understøttet.

Dette året så har stjernen definitivt vært råolje med en pris som gjenoppstod fra lave nivåer på rundt $ 27 for så å avslutte året så høyt som $ 55. Oppgangen i oljeprisen begynte tidlig på året da etterspørselen etter olje fortsatte å være høy mens tilbudet ble rammet på grunn av geopolitiske spenninger og dette hjalp prisene til å klatre opp mot 40-tallet. Men mot slutten av året, så vi prisene hoppe enda høyere ettersom oljeprodusenter besluttet å kutte produksjonen fra januar 2017, et tiltak for å få opp oljeprisen. Disse landene led på grunn av lave oljepriser, og dette var en siste tiltak for å redde sine økonomier og det var faktisk en overraskelse at de bestemte seg for å jobbe tett sammen for å oppnå dette, og det bidro til å presse oljeprisen mot $ 55.

Når vi ser fremover mot 2017, forventer vi at energiprisene vil fortsette å ha oppdrift med råolje og naturgass som de som leder vei. I motsetning til de andre instrumentene, så er alle disse svært viktige råvarer og store deler av verden fortsetter å avhenge fullt ut på disse i sine hverdagslige aktiviteter. Dette er en av de viktigste årsakene til at energiprisene alltid har sannsynlighet for å få et løft. Feds renteheving kan ha en innvirkning på disse instrumentene, men innvirkningen på energiprisene vil være mye mindre sammenlignet andre instrumenter. Råolje vil sannsynligvis omsettes for rundt $ 60 per fat da dette er prisen som produsentene er komfortable med, for å opprettholde sine økonomier på det nivået som de ønsker. Det vil bety at prisene trolig vil. for en stor del av det nye året, 2017, svinge nær sine toppnoteringer for året som gikk, ispedd perioder med korreksjoner. Det eneste som kunne kaste omkull denne tenkning i markedet er om produsentene ikke lenger klarer å komme overens med hverandre, og avtalen brytes, noe ville sette prisene i fare. Dette ville trolig gi et løft for naturgass ettersom investorer ville bytte sine investeringer over på naturgass i håp om bedre og sikrere avkastning.

2016 – De mest innflytelsesrike menneskene dette året

Hvem er det vi vil huske fra i år, som ledet til mye av den elskede volatiliteten i markedene, noe som gir investorene muligheten til å blomstre eller i noen tilfeller…?

Donald Trump vil måtte rangeres i toppen som nummer 1, med Janet Yellen som nummer to, selv om kan være at Trump blir fornærmet om han fikk Yellen som sin nummer 2.

Det ville være vanskelig å gi førsteprisen til noen andre på grunn av det enkle faktum at siden fredag den 4.November til stengning i går så:

  • Har Dollar Spot indeksen har gått 6.06%.
  • Gull har falt 13,3%.
  • Dollar-Yen har beveget seg fra ¥ 112 til ¥ 117.55, med en gevinst på13.99%, en indikator på hvor risikovennlig den nyvalgte president faktisk er og det er kanskje det mest spektakulære
  • Dow er flyttet seg fra 17,888.28 til 19,942.09. Mens den prosentvise endringen med en stigning på  11,5% ikke er like imponerende som for gull og Yen, så er det faktum at den allerede var betraktet som overpriset så har den klart å seg flytte over 1000 indekspoeng på mindre enn 7 uker, noe som i seg selv er nesten fantastisk.

FED-lederen fortjener absolutt litt av æren, sittende  ved roret av FED og hun har manøvrert den amerikanske økonomien gjennom den globale finansielle krisen frem til noe som ligner en moden økonomi i dag.

Det beste fra resten av verden må inkludere:

Vladimir Putin: Som en hjelpende hånd i Trump seier er han et hett tema som krever debatt, det setter Putin inn på 3. plass. Han har også hatt stor innflytelse på den globale politiske arenaen gjennom året, noe som indirekte påvirker finansmarkedene, med spenning med Tyrkia og med demokratene, for ikke å snakke om ønsker å få et sterkere fotfeste i Midtøsten. Putin har spilt mer på den globale arena og med Trump som nå venter på innsettelsen sin den 20. januar, kan spillet være komplett – den russiske rubel har steget 15,6%, hittil i år.

En ting er sikkert, om demokratene kommer tilbake i det ovale kontor om 4-års tid, vil det være en arv de får problemer med, og det vil ikke bli lett.

Haruhiko Kuroda: Sjefen i Japans sentralbank (BoJ) startet året med et smell ved å senke rentene til negativt territorium for første gang i historien i slutten av januar, bare for at Yen skulle stige 3,5% i dagene etter vedtaket, BoJ Guvernøren glemte en hovedregel, BoJs pengepolitikk og valutaintervensjon har begrenset innvirkning på appetitten for Yen i perioder med markedsuro og et FED som skifter til en mindre streng holdning.

Han måtte møte i parlamentet og begrunne avgjørelsen og frem til denne dag, har BoJ fortsatt vært under lupen for å se om den er i stand til å oppnå sitt eneste mandat om 2% inflasjon.

David Cameron: Storbritannia har i stor grad David Cameron til å takke for Brexit, enda Brexit-leiren var dårlig forberedt på  sjokkutfallet, som skyldes like mye mangel på regjeringens egenskaper, som Brexit-leirens egenskaper.

Statsministeren resignerte hulkende på sin vei ut, med pundet som raste fra $ 1,4877 før folkeavstemningen til et et så lavt nivå som $ 1,2123 etter folkeavstemningen og la oss da ikke glemme flash-krasjet i oktober, som sendte pundet ned ytterligere 9% til $ 1,14 på mindre enn et minutt, noe etterlater oss alle noen forfriskende diagrammer i vantro.

Mark Carney: Bank of England (BoE) guvernøren rettferdiggjør absolutt en plass blant topp 10, hans rolige, men likevel påståelige tale om resultatet av EU-avstemningen lettet øyeblikkelig panikken i markedet, med FTSE100 som kom med en rekyl fra en bunn etter folkeavstemningen på 5,982.2, til nivåer godt over det de var før folkeavstemning i løpet dager, markedet kjøpe helt klart Guvernørens forsikringer og det med saklig grunn.

Brexit-panikk utslettet verdier på globale aksjer for hele $ 2.08 billioner i kjølvannet av folkeavstemningsresultatet.

Khalid Al-Falih: Normalt sett ville vi likt å gi kreditt for avtalen mellom OPEC-medlemmene om å kutte produksjonen til Generalsekretæren, men den endelige avtalen må tilskrives saudiene og deres vilje til å svelge sin egen stolthet for å gjenopprette prisstabilitet. WTI hadde sin intradag-laveste på $ 26,02 i februar. Det var tvil om at saudiaraberne ville være i stand til å sette til side sine uenigheter med iranerne, etter den mislykkede avtalen fra april, men til slutt de gjorde det og WTI handler for tiden på $ 52,5, med et OPEC som er enige om å kutte produksjonen for første gang på 8  år.

Med valg i sentrale medlemsland i EU i 2017 i tankene, en mulig europeisk bankkrise og kanskje en asiatisk gjeldskrise, kan 2016 virke som rolig en tur i parken. Noen av de involverte fra i går har overlevd, andre vil takke sine lykkestjerner for at de er ute av spillet.

Statoil overrasker

Norges største aksjeselskap, Statoil, leverte overraskende bra i første kvartal og overrasket de fleste analytikere. Selskapet klarte å levere positive tall på bunnlinjen etter å ha kuttet kostnader med 26% fra samme kvartal i fjor. Statoil måtte klare seg med en snittpris i oljen på 29 dollar fatet i første kvartal, men har bedre priser å jobbe med videre. I skrivende stund handles brentoljen på 47.21 dollar – betraktelig høyere enn snittprisen til Statoil første kvartal.

Amerikansk WTI ser en liten tilbakegang i opptrenden

US crude har styrket seg kraftig over de siste dagene, om enn i en ganske «choppy» formasjon. Den har driftet litt lavere i dag tidlig, selv om det er sannsynlig vi vil se enda et dytt høyere om ikke så lenge. En bullish indikator som kan vise enda en videre oppgang er en stengning på timesbasis over gårsdagens topp på 45.83 dollar. Skulle det skje vil vi se mot neste store motstandsnivå på 48.77 dollar.

Alternativt vil en stengning på timesbasis under dagens lav på 45.18 dollar se etter et dypere dykk nedover, med 44.51 dollar som neste viktige støttenivå før vi ser 44.00. En stengning under 44.00 dollar på timesbasis vil avbryte opptrenden.

Brentoljen bryter høyere enda en gang

Brentoljen så en svak pullback i dag tidlig, hvor 38.2%-linjen fungerte som støtte. Igjen ser vi etter en stengningskurs på timesbasis over gårsdagens høy på 47.21 dollar for et bullish signal.

Skulle dette skje, vil vi se mot 47.62 og 48.55 dollar som neste motstandsnivå. Alternativt vil en bevegelse under 46.53 dollar vil signaliserer en dypere pullback, med 46.00 som støttenivå å se etter. En stengning på timesbasis under 45.45 dollar vil avbryte den nåværende opptrenden.

This article was originally posted by IG.

 

National Oilwell Varco kutter 520 ansatte

Ledelsen i National Oilwell Varco Norway AS (NOVN) har besluttet at den varslede nedbemanningen vil omfatte 520 fast ansatte.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Nedbemanningen ble varslet i begynnelsen av april, men da var det ikke klart hvor mange ansatte som skulle vekk.

«Prosessen med utvelgelse, samtaler og oppsigelser vil bli gjennomført fra nå og de neste ukene. Etter planen skal de det gjelder ha mottatt oppsigelse innen utgangen av mai 2016.», skriver selskapet i en pressemelding fredag.

“Bakgrunnen for at vi gjennomfører en ny runde med nedbemanning er den samme som tidligere: Vi opplever sterkt reduserte investeringer innenfor olje- og gass sektoren, som gir redusert salg av nytt utstyr og etterspørsel etter ettermarkedstjenester,” heter det i meldingen.

Ledelsen skriver også at den usikre markedssituasjonen betyr at de i dag heller ikke kan si hvor omfattende nedbemanningsprosessen vil bli på litt lengre sikt.

Ikke klart hvor kuttene kommer

Før denne nye nedbemanningsrunden var det rundt 1560 ansatte i NOV i Kristiansand, rundt 620 ansatte i Stavanger, 180 ansatte i Molde og 140 i Oslo.

Fra 5000 til 2000 ansatte

Forrige nedbemanningsrunde var så sent som i desember i fjor. Da fikk de ansatte beskjed om at 900 ansatte ville motta oppsigelse. Dette kom i tillegg til de rundt 1500 fast ansatte og innleide som allerede hadde avsluttet sitt arbeidsforhold hos NOV.

I den forrige nedbemanningsrunden var det 155 ansatte som mistet jobben i Stavanger. Til sammen er det rett over 400 ansatte som har blitt sagt opp på Stavanger-kontoret.

This article was originally posted by IG.