Hvordan Norsk økonomi vil bli påvirket av Brexit

Hvordan Norsk økonomi vil bli påvirket av Brexit

Storbritannias regjering har vært opptatte denne sommeren etter Boris Johnson gikk av som utenriksminister i protest mot en såkalt myk brexit som han mente Theresa May gikk for. Siden folkeavstemningen 29.mars 2016 hvor det ble et flertall for at Storbritannia skulle gå ut av EU har det vært store uenigheter om hvordan landet skal forhandle utgangen og fremtidig handel mellom Storbritannia og de gjenværende EU landene. Det største punktet som skal diskuteres er en mulig handelsavtale mellom Storbritannia og EU, som også vil påvirke norsk økonomi.

Verdien av av varehandelen mellom Norge og Storbritannia var totalt på 208 milliarder kroner i 2015 og Storbritannia er Norges største importør av olje og gass. Om det vil bli mindre gunstig å handle med Storbritannia på grunn av at de melder seg ut av EU vil det påfølgende bli færre som vil handle med Storbritannia. 20.000 nordmenn bor også i Storbritannia og selskap som eksporterer til landet vil merke dette mest da en følge av dette kan være at pundet svekkes mot krona. Krona har siden 2016 styrket seg mot pundet når man ser på årsgjennomsnittet. Krona er derimot veldig sensitiv og risikofylt valuta så en styrkning av denne mot pund vil kunne være positivt. Står pundet mye svakere kan det påvirke valutahandel av pund til fordel for euroen som er mer stabil.

Norge er en del av EØS, som er det europeiske økonomiske samarbeidsområde. I dette området er alle EU og EØS-landene i et samarbeid om et indre marked. Det er altså ingen toll eller andre barrierer for handel mellom landene. Om Storbritannia vil gjøre en “hard” Brexit vil de også melde seg ut av dette indre marked, mens om de gjør en “myk” Brexit vil de mest sannsynlig inngå en handelsavtale som gjør at Storbritannia fortsatt vil være en del av det indre markedet. Dette er bakgrunnen for uenighetene innad i den nåværende regjeringen, og i resten av landet, da denne avgjørelsen vil gi store utslag i Britisk økonomi.

Storbritannia er nå Norges tredje største handelspartner. Gunstig beliggenhet mellom landene og gode relasjoner har gjort at disse landene har samarbeidet godt med handel.

Norges største eksport er petroleum og dette er det Storbritannia importerer mest fra Norge. Olje er heldigvis en global vare og prissettes i dollar. Dette gjør at Norsk petroleumseksport ikke vil være risikoutsatt når nye handelsavtaler mellom EU og Storbritannia diskuteres. Norge eksporterte råolje og naturgass til en verdi av nesten 143 milliarder kroner til Storbritannia i 2017.

Selv om noen sektorer ikke vil bli direkte påvirket av Storbritannias ubesluttsomhet om å være i det indre marked med en myk Brexit eller ikke, så er denne formen av euroskeptisisme dårlig for Norge. Norge som er et lite land er avhengige av bilaterale handelsavtaler og er derfor veldig eksponert for endringer i den internasjonale handelsstrukturen. Med Trumpisme og Brexit er denne trenden mot proteksjonisme veldig negativ for Norge i det lange løp da vi er avhengige av gode og frie handelsmarkeder. Vår aller største handelspartner er EU og vi er avhengig av tilgangen til et stort indre marked som vi får gjennom EØS-avtalen.